Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi


Descriere Exemplu Program


  Descriere metodă de calcul         Descriere program


Descriere metodă de calcul

      În general, într-o reţea geodezică există cel puţin două puncte „vechi” (în sensul că acestea au coordonatele cunoscute) din care să se poată determina, într-o primă fază, printr-o metodă oarecare, coordonatele punctelor „noi” din reţea.
      Între punctele vechi ale reţelei, între care există legătură directă prin efectuarea de observaţii unghiulare orizontale, trebuie să se determine distanţele şi orientările. Aceste elemente vor fi utilizate şi în calculele propriu-zise de compensare. Din acest motiv, precizia cu care se vor determina trebuie să fie ridicată.

      Considerăm (figura 1) două puncte vechi şi un sistem de coordonate cartezian cu axa X orientată pe direcţia nord (ca în cazul
proiecţiei stereografice 1970).


Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi
Figura 1. Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi.


      Orientarea (Θ) şi distanţa (D) între cele două puncte cu coordonate cunoscute A şi B se pot determina cu relaţiile:

Relaţia 1. Calculul orientării (1)
   
Relaţia 2. Calculul distanţei (2)Sursa bibliografică: „Geodezie” - Prof.univ.dr.ing. Constantin MoldoveanuDescriere program

      Programul cuprinde două module: „Toate combinaţiile” şi „Anumite combinaţii”. În cele ce urmează vor fi prezentate şi explicate toate câmpurile programului:

        Câmpul 1: „Selectaţi modulul”.

Selectati modul Figura 2. Selectarea modulului.

      Se selectează unul dintre cele două module:
           - „Toate combinaţiile” - se vor calcula orientările şi distanţele între puncte, utilizând toate combinaţiile posibile;
           - „Anumite combinaţii” - se vor calcula orientările şi distanţele între anumite puncte, selectate de utilizator.

        Câmpul 2: „Încărcaţi fişierul de date”.

Încărcarea fişierului Figura 3. Încărcarea fişierului de date.

      Se va încărca un fişier text (nu se ţine cont de extensia acestuia) structurat corespunzător modulului ales, astfel:

           - Modulul 1 - „Toate combinaţiile”:

           denumire_1,x_1,y_1
           denumire_2,x_2,y_2
           .
           .
           .
           denumire_n,x_n,y_n

      După cum puteţi observa, fiecare rând completat reprezintă un punct de coordonate. Un rând cuprinde următoarele elemente: denumirea punctului, coordonata X şi coordonata Y ale punctului. Acestea sunt separate între ele cu ajutorul caracterului "," (virgulă). Denumirile punctelor pot conţine spaţii.

      - Modulul 2 - „Anumite combinaţii”:

           denumire_1,x_1,y_1
           denumire_2,x_2,y_2
           .
           .
           .
           denumire_n,x_n,y_n
           *DIR
           denumire_1,denumire_2
           .
           .
           .
           denumire_2,denumire_n

      Acest fişier este structurat pe două părţi. Prima parte este reprezentată de conţinutul fişierului prezentat în cadrul modulului 1, iar cea de-a doua începe cu şirul de caractere "*DIR" şi continuă pe fiecare rând cu perechea de puncte între care se va calcula distanţa şi orientarea. Observaţie: a nu se lăsa spaţii între rânduri sau la sfârşitul fişierului.

        Câmpul 3: „Precizia de afişare a coordonatelor X, Y”.

Selectaţi precizia de afişare a coordonatelor Figura 4. Precizia de afişare a coordonatelor.

      Coordonatele X şi Y ale punctelor au unitatea de măsură exprimată în metri (m) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.

        Câmpul 4: „Precizia de afişare a distanţelor”.

Selectaţi precizia de afişare a distanţelor Figura 5. Precizia de afişare a distanţelor.

      Distanţa (D) calculată între două puncte are unitatea de măsură exprimată în metri (m) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.

        Câmpul 5: „Precizia de afişare a orientărilor”.

Selectaţi precizia de afişare a orientărilor Figura 6. Precizia de afişare a orientărilor.

      Orientarea (Θ) calculată între două puncte are unitatea de măsură exprimată în grade centesimale (G) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.