Intersecţie simplă înainte


Descriere Exemplu Program


  Descriere metodă de calcul         Descriere program


Descriere metodă de calcul

      Principiul metodei constă în staţionarea punctelor vechi (de coordonate cunoscute), vizând atât puncte vechi, cât şi punctul nou ale cărui coordonate dorim să le determinăm. Se va utiliza procedeul analitic.
      Trebuie menţionat că, aceste coordonate ale punctului nou sunt doar nişte coordonate provizorii. Este recomandat a se executa mai multe măsurători decât strictul necesar, acestea fiind introduse ulterior într-un program de prelucrare (vezi "
Compensare_2D").


      1. Date iniţiale:

      Punctele vechi (de coordonate cunoscute) A şi B sunt marcate, semnalizate, au fost recunoscute şi identificate pe teren (vezi figura 1).
      Punctul P este marcat şi semnalizat pe teren, nu are coordonate cunoscute, pentru el dorim să obţinem coordonatele X şi Y.


      2. Măsurători:

      Sunt folosite instrumente de precizie pentru măsurarea direcţiilor din punctele vechi A şi B vizându-se şi punctul nou P. Cu ajutorul acestor direcţii se determină unghiurile α şi β.

Intersecţia simplă înainte Figura 1. Intersecţia simplă înainte - procedeul analitic.


      3. Relaţii utilizate:

      - calculul orientării între punctele vechi A şi B:

(1)

      - calculul orientărilor între punctele vechi şi punctul nou:

(2)
(3)

      - calculul coordonatelor punctului nou P:

(4)
(5)
(6)
(7)

sau, se mai pot utiliza următoarele relaţii:

(8)
(9)
(10)
(11)Sursa bibliografică: „Topografie” - Prof.univ.dr.ing. Dumitru Onose
Descriere program

      Programul se parcurge în doi paşi:

      Pasul 1: Introducerea denumirilor punctelor.

      Se introduce denumirea punctului nou şi denumirile celor două puncte vechi.

Introducerea denumirilor punctelor Figura 2. Introducerea denumirilor punctelor.

      După ce au fost introduse aceste elemente se trece la pasul 2, acţionând butonul "CONTINUAŢI".

      Pasul 2: Introducerea coordonatelor punctelor vechi, a direcţiilor orizontale între puncte şi selectarea preciziilor de afişare.

      Pentru a putea parcurge acest pas cu uşurinţă, se presupun introduse următoarele denumiri în cadrul pasului 1:
      - denumire punct nou: P;
      - denumire punct vechi 1: A;
      - denumire punct vechi 2: B.

      » Introduceţi coordonatele punctelor vechi:

      Se introduc coordonatele X şi Y pentru cele două puncte vechi, în metri.

Introducerea coordonatelor punctelor vechi Figura 3. Introducerea coordonatelor punctelor vechi.

      » Introduceţi direcţiile orizontale:

      Se introduc direcţiile orizontale în grade centesimale. În figura 4 s-a notat cu P.S. punctul de staţie şi cu P.V. punctul vizat.

Introducerea direcţiilor orizontale Figura 4. Introducerea direcţiilor orizontale.

      » Selectaţi preciziile de afişare:

      Coordonatele X şi Y ale punctelor au unitatea de măsură exprimată în metri (m) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.
      Direcţiile orizontale măsurate au unitatea de măsură exprimată în grade centesimale (G) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.

Selectarea preciziilor de afişare Figura 5. Selectarea preciziilor de afişare.

      Dacă toate datele au fost introduse corect se acţionează butonul "PRELUCRARE".