PRELUCRĂRI NUMERICE


      Această secţiune cuprinde o serie de programe, ce au ca obiectiv prelucrări de date, în vederea obţinerii unor rapoarte. În cele ce urmează sunt prezentate programele, împreună cu o scurtă descriere:

  • ORIENTARE_DISTANTA - calculul distanţelor şi orientărilor între punctele vechi (de coordonate cunoscute);


  • ARIE - calculul ariei unei suprafeţe, definită prin punctele de contur;


  • INTERSECTIE INAINTE - determinarea coordonatelor unui punct prin metoda intersecţiei simple înainte;


  • INTERSECTIE INAPOI - determinarea coordonatelor unui punct prin metoda intersecţiei simple înapoi (retrointersecţie);


  • INTERSECTIE LINIARA - determinarea coordonatelor unui punct prin metoda intersecţiei liniare;


  • HANSEN - determinarea coordonatelor a două puncte prin procedeul Hansen;


  • COMPENSARE 2D (X,Y) - compensarea direcţiilor şi distanţelor măsurate, şi a coordonatelor provizorii (X,Y) , pentru o reţea constrânsă pe puncte de coordonate cunoscute, prin metoda măsurătorilor indirecte;


  • COMPENSARE 1D (H) - compensarea diferenţelor de nivel măsurate şi a altitudinilor provizorii , pentru o reţea constrânsă pe puncte de altitudini cunoscute, prin metoda măsurătorilor indirecte;