Calculul ariei unei suprafeţe


Descriere Exemplu Program


     Exemplu numeric:

      În acest exemplu este prezentată prelucrarea unui fişier de date (vezi figura 2), ce conţine coordonatele punctelor de pe conturul unei suprafeţe, a cărei arie dorim s-o determinăm. Preciziile de afişare sunt cele corespunzătoare figurii 1.

Exemplu numeric - calcul arie Figura 1. Exemplul numeric - Calculul ariei unei suprafeţe.


      Fişierul de date este prezentat în figura 2.

Fisierul de date
Figura 2. Fişierul de date.


      Rezultatul prelucrării este următorul:


1. Coordonatele punctelor de pe contur.

Denumire X[m] Y[m]
90322567.748602944.584
88322565.022602942.229
86322560.945602935.383
132322554.266602921.955
74322553.003602919.495
68322550.444602910.763
66322549.580602903.199
64322549.807602900.164
134322554.762602896.803
136322565.280602892.030
138322571.477602897.073
150322576.384602901.371
152322579.613602903.659
154322583.977602909.453
162322596.190602925.214
168322593.766602928.622
176322578.861602938.424
92322572.970602941.910

2. Aria suprafeţei.


Aria = 1421.33 m2 = 0.14 ha