Calculul ariei unei suprafeţe


Descriere Exemplu Program


  Descriere metodă de calcul         Descriere program


Descriere metodă de calcul

      Determinarea ariei unei suprafeţe se va realiza utilizând metoda analitică de calcul. Aceasta se foloseşte atunci când se cunosc coordonatele punctelor de pe conturul, geometric sau nu, care mărgineşte suprafaţa.
      Considerăm cunoscute coordonatele a n puncte. Formula cu care se determină aria, este următoarea:

(1)

, unde cu S s-a notat aria suprafeţei.
      O altă relaţie prin care se determină aria, este relaţia (2).

(2)

      Formulele (1) şi (2) se aplică pentru oricâte puncte ar fi pe conturul poligonal care mărgineşte suprafaţa.Sursa bibliografică:
„Cadastrul general şi cadastrul de specialitate” - Gheorghe Tămăioagă, Daniela TămăioagăDescriere program

      Aşa cum este prezentat şi în figura 1, programul este format din 3 câmpuri.

Calculeaza aria Figura 1. Calculul ariei unei suprafeţe.

        Câmpul 1: „Încărcaţi fişierul de date”.

      Se va încărca, acţionând butonul "Browse", un fişier text (nu se ţine cont de extensia acestuia) structurat astfel:

           denumire_1,x_1,y_1
           denumire_2,x_2,y_2
           .
           .
           .
           denumire_n,x_n,y_n

      După cum puteţi observa, fiecare rând completat reprezintă un punct de coordonate. Un rând cuprinde următoarele elemente: denumirea punctului, coordonata X şi coordonata Y ale punctului. Acestea sunt separate între ele cu ajutorul caracterului "," (virgulă). Denumirile punctelor pot conţine spaţii. Coordonatele X şi Y trebuie să fie introduse în metri.

        Câmpul 2: „Precizia de afişare a coordonatelor X, Y”.

      Coordonatele X şi Y ale punctelor au unitatea de măsură exprimată în metri (m) şi precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.

        Câmpul 3: „Precizia de afişare a ariei”.

      Aria calculată este exprimată atât în metri pătraţi (m2), cât şi în hectare (ha), şi are precizia de afişare funcţie de numărul de zecimale selectat.

      Dacă toate datele au fost introduse corect se acţionează butonul "PRELUCRARE".