Redenumire cod


Descriere Exemplu Program


  Descriere metodă de calcul         Descriere program


Descriere metodă de calcul

      Utilizând acest program putem redenumi codurile punctelor preluate dintr-un fişier de coordonate (.coo).
      Se vor încărca două fişiere: un fişier de coordonate (.coo) şi un fişier cu coduri (.cod), utilizat pentru identificarea codurilor curente şi înlocuirea acestora cu cele noi.
      Structura fişierului de coordonate poate să difere funcţie de modulul ales de utilizator, însă delimitarea elementelor în cadrul unei linii rămâne aceeaşi: „space delimited” – delimitare prin spaţiu.
      Fişierul cu coduri este structurat astfel încât pe fiecare linie să se găsească codul curent (ce urmează a fi înlocuit) şi codul nou, separate prin caracterul „,” (virgulă).

      cod_curent_1, cod_nou_1
      cod_curent_2, cod_nou_2
      .
      .
      .
      cod_curent_n, cod_nou_n

      În urma prelucrării rezultă un fişier de coordonate (.coo) ce conţine punctele preluate din fişierul încărcat anterior cu noile coduri.
Descriere program

      Programul este format din 3 câmpuri (vezi figura 1). În cele ce urmează vor fi descrise aceste câmpuri.

REDENUMIRE COD Figura 1. Redenumire cod.

        Câmpul 1: „Încărcaţi fişierul de coordonate (.coo)”.

      Acţionând butonul "Browse" se va încărca fişierul de coordonate (extensia acestui fişier trebuie să fie .coo).


        Câmpul 2: „Încărcaţi fişierul cu coduri (.cod)”.

      Acţionând butonul "Browse" se va încărca fişierul cu coduri (extensia acestui fişier trebuie să fie .cod).


        Câmpul 3: „Structura fişierului de coordonate”.

      Utilizatorul poate selecta unul dintre cele 4 module, reprezentând structura fişierului de coordonate încărcat.

      a) Modulul "P N E Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.
      - codul punctului - Cod.


      b) Modulul "P N E H Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.
      - altitudinea - H.
      - codul punctului - Cod.


      c) Modulul "P E N Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;
      - codul punctului - Cod.


      d) Modulul "P E N H Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;
      - altitudinea - H.
      - codul punctului - Cod.


      Dacă toate datele au fost introduse corect se acţionează butonul "PRELUCRARE".