PRELUCRĂRI FIŞIERE


      Această secţiune cuprinde o serie de programe, ce au ca obiectiv preluarea datelor din fişiere, prelucrarea şi salvarea acestora în alte fişiere, pentru a fi prelucrate ulterior cu alte programe. În cele ce urmează sunt prezentate programele, împreună cu o scurtă descriere:

  • REDENUMIRE COD - se preiau datele dintr-un fişier .coo, structurat astfel încât să conţină şi coduri, se caută un anumit cod şi se înlocuieşte cu un altul; ambele coduri sunt selectate de utilizator;


  • TRANSLATARE_ROTIRE 2D - transformarea coordonatelor X, Y ale punctelor, preluate dintr-un fişier .coo, dintr-un sistem de coordonate în alt sistem de coordonate, fără a se lua în calcul factorul de scară;


  • TRANSLATARE 1D - translatarea altitudinilor punctelor cu o anumită valoare, într-un fişier de coordonate .coo;


  • COO --> SDR - transformă un fişier de coordonate .coo într-un fişier de tip .sdr (fişier nativ al staţiilor totale Sokkia);


  • RAW --> MAS - transformă un fişier de date .raw (fişier nativ al staţiilor totale Nikon) într-un fişier de măsurători .mas (creat în mod special pentru a fi încărcat în soft-ul Toposys);


  • RADIATE 2D (X,Y) - calculul coordonatelor (X, Y) punctelor radiate în urma compensării reţelei;


  • RADIATE 1D (H) - calculul altitudinilor punctelor radiate în urma compensării reţelei.