COO --> SDR


Descriere Exemplu Program


  Descriere metodă de calcul         Descriere program


Descriere metodă de calcul

      Programul COO-->SDR vine în sprijinul utilizatorilor de staţii totale Sokkia, prin faptul că poate transforma un fişier de coordonate (.coo) într-un fişier cu extensia .sdr (SDR33). Mai exact, preia puncte de coordonate din fişierul .coo, le prelucrează şi apoi le stochează în fişierul .sdr sub o altă formă, recunoscută de staţiile totale Sokkia.
      După ce s-a obţinut fişierul .sdr, acesta poate fi încărcat în staţiile totale Sokkia, cu ajutorul unor programe adecvate (ex: Prolink).

      Structura fişierului de intrare (.coo) poate să difere, funcţie de modulul ales de utilizator, însă delimitarea elementelor în cadrul unei linii rămâne aceeaşi: "space delimited" - delimitare prin spaţiu.
      Structura fişierului de ieşire (.sdr) este relativ simplă. Fiecare rând trebuie să înceapă cu un cod al staţiei (în program a fost notat cu Cod_s), în cazul nostru acesta este "08TP", reprezentând un punct de coordonate. În continuare, pe aceeaşi linie, apar următoarele elemente:
      - 8 spaţii libere;
      - 8 caractere numerice, reprezentând denumirea punctului;
      - 15 caractere numerice, reprezentând coordonata Est (sau Nord, funcţie de setările aparatului) a punctului;
      - un spaţiu liber;
      - 15 caractere numerice, reprezentând coordonata Nord (sau Est, funcţie de setările aparatului) a punctului;
      - un spaţiu liber;
      - 12 caractere numerice, reprezentând altitudinea punctului (H);
      - 4 spaţii libere;
      - un caracter numeric, reprezentând codul punctului;
      - 15 spaţii libere.
Descriere program

      După cum se poate observa în figura 1, programul este format din trei câmpuri. În cele ce urmează vor fi descrise aceste câmpuri.

COO --> SDR Figura 1. COO --> SDR.

        Câmpul 1: „Încărcaţi fişierul de date (.coo)”.

      Acţionând butonul "Browse" se va încărca un fişier de coordonate (extensia acestui fişier trebuie să fie .coo).


        Câmpul 2: „Structura fişierului de intrare (.coo)”.

      Utilizatorul poate selecta unul dintre cele 8 module, reprezentând structura fişierului de coordonate încărcat.

      a) Modulul "P N E".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.


      b) Modulul "P N E H".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.
      - altitudinea - H.


      c) Modulul "P N E Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.
      - codul punctului - Cod.


      d) Modulul "P N E H Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Nord - N;
      - coordonata Est - E.
      - altitudinea - H.
      - codul punctului - Cod.


      e) Modulul "P E N".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;


      f) Modulul "P E N H".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;
      - altitudinea - H.


      g) Modulul "P E N Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;
      - codul punctului - Cod.


      h) Modulul "P E N H Cod".

      Sunt introduse pe linii succesive şi despărţite prin "spaţiu" sau "Tab", următoarele elemente:
      - denumirea punctului - P;
      - coordonata Est - E.
      - coordonata Nord - N;
      - altitudinea - H.
      - codul punctului - Cod.


        Câmpul 3: „Structura fişierului de ieşire (.sdr)”.

      Utilizatorul poate selecta unul dintre cele două module, reprezentând structura fişierului .sdr, fişier ce urmează a fi obţinut. Ambele module au fost prezentate în cadrul secţiunii "Descriere metodă de calcul".


      Dacă toate datele au fost introduse corect se acţionează butonul "PRELUCRARE".