CADASTRU

      Se cunosc mai multe definiţii pentru cadastru, mai mult sau mai puţin complete sau complexe, date de diferiţi specialişti în cărţile de specialitate sau cuprinse în dicţionare. Definiţiile cadastrului, precum şi comentariile care adesea însoţesc aceste definiţii, sunt practic date în funcţie de tipul cadastrului şi de organizarea sa la un moment dat într-o ţară.
      Astfel, în ţara noastră, conform Legii cadastrului şi Publicităţii imobiliare (Legea nr.7/1996), s-a adoptat următoarea definiţie: „Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii ţări, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, prin care se realizează identificarea. înregistrarea şi reprezentarea lor în registre şi pe hărţi şi planuri cadastrale.”.

      Rolul cadastrului evoluează de la o epocă la alta, de la o societate la alta, în funcţie de obiectivele stabilite. Astfel, iniţial a avut doar un rol de inventariere a bunurilor imobile ca întindere, pentru stabilirea impozitelor fiscale, sau ulterior pentru colectivizarea agriculturii etc. În prezent, rolul şi conţinutul său trebuie să corespundă etapei actuale şi de perspectivă a dezvoltării economiei naţionale şi deci, să furnizeze date reale cu privire la:
      - proprietarii de bunuri imobile şi înscrierea lor în registrele cadastrale şi cărţile funciare;
      - întinderea, configuraţia şi poziţia bunului imobil, precum şi a folosinţei lui, raportată la destinaţia iniţială;
      - categoria de calitate a terenurilor, ţinând seama de procesele mari pedogenetice, de lucrările de amenajare existente sau necesare, de bonitarea solurilor şi a categoriilor de folosinţă, de posibilităţile de mecanizare oferite pentru lucrările specifice etc;
      - resursele funciare şi materialul documentar necesar introducerii, sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor;
      - elementele calitative necesare evaluării bunurilor imobile, etc.

      Lucrările de cadastru se execută cu scopul de a pune la dispoziţia celor interesaţi, în orice moment, date reale şi complete referitoare la bunurile imobile.

      Importanţa cadastrului general constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie, mărime, folosinţă, proprietar), necesare în toate ramurile economiei naţionale. În acelaşi timp, cadastrul este, pentru economia de piaţă, un instrument deosebit de important, pentru că furnizează documentele care dau siguranţă tranzacţiilor care au loc pe piaţa bunurilor imobile.
      De asemenea, importanţa lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru întocmirea sistemelor informaţionale ale teritoriului, capabile să furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare şi planificare a bunurilor imobile din sectoarele importante ale economiei naţionale.


Sursa bibliografică: „Cadastrul general şi cadastrul de specialitate” - Gheorghe Tămăioagă, Daniela Tămăioagă